Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/967 158888520008.05.2020 Dzintaru 48-25 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/967 155622600026.04.2019 29.04.2019 Mežmalas 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/967 152633160015.05.2018 Zemeņu 68 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/967 149453640012.05.2017 Vārnukroga 15 k-1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/967 146403720024.05.2016 Slokas 109b Cits (skat.nosaukumu) - Atjaunot iepriekšējo stāvokli
14-11/967 143319240002.06.2015 Kaugurciema 6A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/967 140053320020.05.2014 Pludmale Tirgoņu/Dubultu pludmale Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/967 136908360021.05.2013 Dzintaru 8 Saskaņot
14-11/966 158888520008.05.2020 Dzintaru 48-8 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/966 155622600026.04.2019 Medņu 71 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/966 152633160015.05.2018 Kanālu 48A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/966 149453640012.05.2017 Mežrozīšu 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/966 146403720024.05.2016 Kaugurciems 20 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/966 143319240002.06.2015 Dzilnas 3 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/966 140053320020.05.2014 Bulduru 33 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/966 136908360021.05.2013 Ērgļu - Dubultu(pludmale) Saskaņot
14-11/965 158888520008.05.2020 Bulduru 70-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/965 155622600026.04.2019 Lienes 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/965 152633160015.05.2018 Bulduru 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-atcelt darbību
14-11/965 149453640012.05.2017 19.05.2017 Alkšņu 4 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi