Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/97 145315440019.01.2016 Bulduri 1117 Tirdzniecības objekts - Atteikt saskaņot
14-11/97 142170480020.01.2015 30.01.2015 Sūnu 23 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt būvniecības ieceri - izdot būvatļauju
14-11/97 139086000028.01.2014 Majori, Dzintari Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/97 135846000018.01.2013 Vikingu, Matrožu, Lašu, Jūrnieku Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/969 158888520008.05.2020 08.05.2020 Birzes 1 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/969 155622600026.04.2019 09.05.2019 Tallinas 22-25 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/969 152633160015.05.2018 Alberta Kronenberga 3 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/969 149453640012.05.2017 Sudraba 1A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/969 146403720024.05.2016 Grīšļa 4 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Saskaņot
14-11/969 143319240002.06.2015 Tūristu 12/14 Viesu izmitināšanas objekts - Atļaut veikt būvniecību
14-11/969 140053320020.05.2014 Dzintaru 8 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/969 136908360021.05.2013 Lienes 43 Saskaņot
14-11/968 158888520008.05.2020 Mellužu 90 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/968 155622600026.04.2019 Piekrastes 32 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/968 152633160015.05.2018 Konkordijas 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/968 149453640012.05.2017 Olgas 55 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/968 146403720024.05.2016 Jaunā 31 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/968 143319240002.06.2015 Poruka 71 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/968 140053320020.05.2014 Jomas 86 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/968 136908360021.05.2013 Jomas 57 Saskaņot