Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/974 146403720024.05.2016 Pludmales nogabals Draudzības/ Murdu Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/974 143319240002.06.2015 Jūras 44 Sporta un atpūtas objekts - Apstiprināt
14-11/974 140053320020.05.2014 Talsu 39 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/974 136934280024.05.2013 Jomas 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/973 158888520008.05.2020 08.05.2020 Vasaras 38 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmes par būvniecības ieceres akceptu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/973 155622600026.04.2019 09.05.2019 Jomas 40 Tirdzniecības objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/973 152633160015.05.2018 Ērgļu 4-21 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/973 149488200016.05.2017 Dārzu 15 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/973 146403720024.05.2016 Jūras 60 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/973 143319240002.06.2015 Dzintaru 33 Viesu izmitināšanas objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/973 140053320020.05.2014 Jomas 63 nr.007 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/973 136908360021.05.2013 Jomas 44 Īslaicīgās lietošanas būves - Saskaņot
14-11/972 158888520008.05.2020 Tallinas 9, Tirzas 42 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/972 155622600026.04.2019 30.04.2019 Žubītes 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/972 152633160015.05.2018 Talsu K-14, dz.45 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/972 149488200016.05.2017 Nākotnes 1 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/972 146403720024.05.2016 Aveņu 42 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/972 143319240002.06.2015 Jasmīnu 8-17 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/972 140053320020.05.2014 Raiņa 82 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/972 136908360021.05.2013 Jomas 76 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot