Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/999 158923080012.05.2020 21.05.2020 Edinburgas 41A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-atteikt veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/999 155657160030.04.2019 Saules 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/999 152659080018.05.2018 Vidus 57 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/999 149488200016.05.2017 Konkordijas 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/999 146429640027.05.2016 Jomas 68 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/999 143345160005.06.2015 Nākotnes 4 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/999 140122440028.05.2014 Mežsargu 18A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/999 136934280024.05.2013 Eiženijas 4 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/998 158923080012.05.2020 Dreiliņu 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/998 155657160030.04.2019 Mežsargu 17 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/998 152659080018.05.2018 24.05.2018 Jomas 47/49 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/998 149488200016.05.2017 Tālivalža 5 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/998 146429640027.05.2016 Dzirnavu 40 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/998 143345160005.06.2015 Jāņa Sudrabkalna 11 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/998 140122440028.05.2014 Dubultu 87 Dzīvojamo māju palīgēka - Apstiprināt
14-11/998 136934280024.05.2013 Meža 18 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/997 158923080012.05.2020 15.05.2020 Ceru 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/997 155657160030.04.2019 07.05.2019 Mencu 1 lit 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/997 152659080018.05.2018 24.05.2018 Lielais 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/997 149488200016.05.2017 pludmales nogabals P. Stradiņa/ 15. Līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi