Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1048 158983560019.05.2020 Kalsnavas 1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1048 155743560010.05.2019 13.05.2019 Lauku 25 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1048 152719560025.05.2018 Sedas 4-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1048 149548680023.05.2017 13.06.2017 Bulduru, Bulduru 43 _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1048 146490120003.06.2016 Kaugurciema 36a Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1048 143388360010.06.2015 Raiņa 38 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1048 140139720030.05.2014 02.06.2014 Kāpu 74 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1048 136968840028.05.2013 Dzirksteles 51a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/1049 158983560019.05.2020 Dzērvju 3 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1049 155743560010.05.2019 20.līnija 1 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1049 152719560025.05.2018 Ķiršu 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1049 149548680023.05.2017 Ceriņu 29, 31; Slokas 36, 42; Drosmes 2; Ievu 6 _Siltumapgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1049 146490120003.06.2016 Dāvja 63 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1049 143388360010.06.2015 Bulduru 42 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1049 140139720030.05.2014 02.06.2014 Gaujas 2 Viesu izmitināšanas objekts - Izsniegt
14-11/1049 136968840028.05.2013 Rīgas 32, k-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/105 157955760021.01.2020 23.01.2020 Lāčplēša 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/105 154776240018.01.2019 Birzes 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/105 151631280019.01.2018 Alkšņu 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/105 148486320020.01.2017 Vidzemes 21 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE