Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1 157800240003.01.2020 Madonas 7 Cits (skat.nosaukumu) - Akceptēt
14-11/1 154689840008.01.2019 Gulbju 11 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1 151493040003.01.2018 Raiņa 13 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1 148339440003.01.2017 Dāvja 38 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1 145194480005.01.2016 Buļļuciems, 23.līnija _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1 142049520006.01.2015 Nometņu iela 21A un Nometņu iela 19B Akceptēt
14-11/1 138870000003.01.2014 Peldu 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/1 135707760002.01.2013 Ilūkstes 2 Apstiprināt
14-11/10 157800240003.01.2020 14.01.2020 Kaugurciema 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/10 154689840008.01.2019 17.01.2019 Katedrāles 6/8 - 5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/10 151493040003.01.2018 Jāņa Sudrabkalna 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/10 148339440003.01.2017 Olaines 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/10 145194480005.01.2016 Kleistes 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/10 142049520006.01.2015 12.01.2015 Meža 121 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/10 138870000003.01.2014 Dāvja 32a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/10 135707760002.01.2013 Liepājas 14 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/100 157921200017.01.2020 20.01.2020 Palienes 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/100 154776240018.01.2019 Liepājas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/100 151631280019.01.2018 Baltās kāpas 27 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/100 148486320020.01.2017 Teātra 22 Dzīvojamo māju palīgēka - Atjaunot iepriekšējo stāvokli