Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1585 159493320017.07.2020 Kaugurciema 23 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1584 159493320017.07.2020 22.07.2020 Jomas 39A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1583 159493320017.07.2020 Jaņa Rozentāla 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1582 159493320017.07.2020 Dundagas 13A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1581 159493320017.07.2020 22.07.2020 Baložu 4a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1580 159493320017.07.2020 Zemeņu 29A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1579 159493320017.07.2020 Zalkšu 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1578 159493320017.07.2020 17.07.2020 Kāpu 58A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1577 159493320017.07.2020 17.07.2020 Kāpu 58A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1576 159493320017.07.2020 28.07.2020 Dubultu 104 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1575 159493320017.07.2020 Tērbatas 36-68 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1574 159493320017.07.2020 17.07.2020 Tērbatas 36-68 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1573 159493320017.07.2020 17.07.2020 Asaru 57-22 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1572 159493320017.07.2020 17.07.2020 Dzintaru 21-8,9 Daudzfunkcionāla ēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1571 159493320017.07.2020 17.07.2020 Rēzeknes pulka 26-8 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1570 159467400014.07.2020 20.07.2020 Tukuma 32 _Torņi, masti - Saskaņot izmaiņas
14-11/1569 159467400014.07.2020 17.07.2020 Konkordijas 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1568 159467400014.07.2020 16.07.2020 Dzintari _Autoceļi un ielas - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1567 159467400014.07.2020 Zemgales 6 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1566 159467400014.07.2020 15.07.2020 Zemeņu 18 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE