Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1813 159735240014.08.2020 14.08.2020 Vikingu _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1812 159735240014.08.2020 14.08.2020 Madonas _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1811 159735240014.08.2020 Zemeņu 45 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1810 159735240014.08.2020 14.08.2020 Piestātnes 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1809 159735240014.08.2020 Pārslas 23B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1808 159735240014.08.2020 Matīsa 7 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1807 159735240014.08.2020 14.08.2020 Madonas 7 k-3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1806 159735240014.08.2020 Madonas 7 Viesu izmitināšanas objekts - Atcelt lēmumu
14-11/1805 159735240014.08.2020 Laimdotas 2 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1804 159735240014.08.2020 Laimdotas 2 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1803 159735240014.08.2020 20.08.2020 Dzelzceļa 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1802 159735240014.08.2020 Bulduru 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1801 159735240014.08.2020 Vasaras 28A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1800 159735240014.08.2020 Teātra 65 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1799 159735240014.08.2020 14.08.2020 Partizānu 40A _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1798 159735240014.08.2020 Līdaku 6 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1797 159735240014.08.2020 Kauguri (Tirzas, Skolas _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1796 159735240014.08.2020 Kadiķu 25A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1795 159735240014.08.2020 Gulbju 14,14A,15B _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1794 159735240014.08.2020 Dzintari 1510 Sporta un atpūtas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi