Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1933 159856200028.08.2020 28.08.2020 Piestātnes 16 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1932 159856200028.08.2020 Ganību ceļš 6 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1931 159856200028.08.2020 Baltezera _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1930 159856200028.08.2020 Tīklu 11A Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1929 159856200028.08.2020 Plūdu 4A Izglītības pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1928 159856200028.08.2020 Jaunā 44 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/1927 159856200028.08.2020 28.08.2020 Dzintaru 36 k-1-11 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1926 159856200028.08.2020 Vikingu 8 Cits (skat.nosaukumu) - Atteikt saskaņot
14-11/1925 159856200028.08.2020 Vikingu 8 Cits (skat.nosaukumu) - Atteikt saskaņot
14-11/1924 159856200028.08.2020 Birzes 3 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1923 159856200028.08.2020 Bulduru 22, k-3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1922 159856200028.08.2020 Bulduru 15-9 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/1921 159830280025.08.2020 31.08.2020 Bulduru 61 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1920 159830280025.08.2020 Pārslas 13A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1919 159830280025.08.2020 Tallinas 42,44 _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1918 159830280025.08.2020 Selgas _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1917 159830280025.08.2020 Rēzeknes pulka _Autoceļi un ielas - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1916 159830280025.08.2020 26.08.2020 Raiņa, Lībiešu, Oškalna, Talsu _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1915 159830280025.08.2020 26.08.2020 Lībiešu, Skolas,Slīteres, Talsu _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1914 159830280025.08.2020 Turaidas 43 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu