Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1946 159856200028.08.2020 31.08.2020 Laipu 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1944 159856200028.08.2020 31.08.2020 Krišjāņa Barona 24 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1921 159830280025.08.2020 31.08.2020 Bulduru 61 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/513 158405040013.03.2020 31.08.2020 Dzirksteles 39 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1938 159856200028.08.2020 28.08.2020 Krūzes 6 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1937 159856200028.08.2020 28.08.2020 Krūzes 3,6,7 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1933 159856200028.08.2020 28.08.2020 Piestātnes 16 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1927 159856200028.08.2020 28.08.2020 Dzintaru 36 k-1-11 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1845 159769800018.08.2020 28.08.2020 Vilhelma Purvīša 25A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atcelt lēmumu
14-11/1820 159769800018.08.2020 28.08.2020 Vienības 43 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1819 159769800018.08.2020 28.08.2020 Lašu 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1756 159709320011.08.2020 27.08.2020 Slokas 47A _Katlumājas - Saskaņot izmaiņas
14-11/1916 159830280025.08.2020 26.08.2020 Raiņa, Lībiešu, Oškalna, Talsu _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1915 159830280025.08.2020 26.08.2020 Lībiešu, Skolas,Slīteres, Talsu _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1900 159830280025.08.2020 26.08.2020 Asaru 61 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1898 159830280025.08.2020 26.08.2020 Meža 143 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1897 159830280025.08.2020 26.08.2020 Mirdzas 8 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1896 159830280025.08.2020 26.08.2020 Turaidas 100A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1895 159830280025.08.2020 26.08.2020 Bulduru 132 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1894 159830280025.08.2020 26.08.2020 Juglas 6 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu