Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1655 159588360028.07.2020 28.07.2020 Teātra 65 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1654 159588360028.07.2020 28.07.2020 Salacas 4 k-1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1648 159588360028.07.2020 28.07.2020 Ceriņu 32-64 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1576 159493320017.07.2020 28.07.2020 Dubultu 104 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/832 158741640021.04.2020 27.07.2020 Milteņu 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1634 159553800024.07.2020 24.07.2020 Kaudzīšu 30A, Emīlijas 14, k.1 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1633 159553800024.07.2020 24.07.2020 Edinburgas 63 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1632 159553800024.07.2020 24.07.2020 Kāpu 58A, k-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1631 159553800024.07.2020 24.07.2020 Kāpu 58A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1629 159553800024.07.2020 24.07.2020 Bulduru 99 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1626 159553800024.07.2020 24.07.2020 Bērzu 7A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1588 159493320017.07.2020 24.07.2020 Pilsoņu 29, k2 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1625 159527880021.07.2020 23.07.2020 Rūpniecības 13 k-4 Sporta un atpūtas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1599 159493320017.07.2020 23.07.2020 Slokas 73A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1549 159467400014.07.2020 23.07.2020 Telšu 24 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1617 159527880021.07.2020 22.07.2020 Bērzu 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1598 159493320017.07.2020 22.07.2020 Rubeņu 17A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1596 159493320017.07.2020 22.07.2020 Dzelzceļa 36A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1584 159493320017.07.2020 22.07.2020 Jomas 39A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1581 159493320017.07.2020 22.07.2020 Baložu 4a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE