Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1545 159432840010.07.2020 10.07.2020 Zemgales 54 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1540 159432840010.07.2020 10.07.2020 Dzintaru 44 Viesu izmitināšanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1538 159432840010.07.2020 10.07.2020 Ventspils 42A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1535 159432840010.07.2020 10.07.2020 Kauņas 20 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1533 159432840010.07.2020 10.07.2020 Cīruļu 35 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1531 159432840010.07.2020 10.07.2020 Brīvības 50 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1528 159432840010.07.2020 10.07.2020 Talsu 31 k-9 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1527 159432840010.07.2020 10.07.2020 Artilērijas 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1525 159432840010.07.2020 10.07.2020 Nometņu 9-73 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1522 159432840010.07.2020 10.07.2020 Aizputes 1A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1521 159432840010.07.2020 10.07.2020 Ventspils 43A _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1514 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1513 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1512 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1511 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1510 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1509 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1508 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1507 159432840010.07.2020 10.07.2020 Stūrmaņu 5A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/1506 159432840010.07.2020 10.07.2020 Kāpu 108 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu