Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1570 159467400014.07.2020 20.07.2020 Tukuma 32 _Torņi, masti - Saskaņot izmaiņas
14-11/1578 159493320017.07.2020 17.07.2020 Kāpu 58A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1577 159493320017.07.2020 17.07.2020 Kāpu 58A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1574 159493320017.07.2020 17.07.2020 Tērbatas 36-68 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1573 159493320017.07.2020 17.07.2020 Asaru 57-22 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1572 159493320017.07.2020 17.07.2020 Dzintaru 21-8,9 Daudzfunkcionāla ēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1571 159493320017.07.2020 17.07.2020 Rēzeknes pulka 26-8 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1569 159467400014.07.2020 17.07.2020 Konkordijas 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1559 159467400014.07.2020 17.07.2020 Cīruļu 85 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1476 159406920007.07.2020 17.07.2020 Puķu 80 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - nav definējams
14-11/1568 159467400014.07.2020 16.07.2020 Dzintari _Autoceļi un ielas - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2524 157316400008.11.2019 16.07.2020 Tukuma 32 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1566 159467400014.07.2020 15.07.2020 Zemeņu 18 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1561 159467400014.07.2020 15.07.2020 Kalsnavas 2 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1558 159467400014.07.2020 15.07.2020 Brūkleņu 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1443 159372360003.07.2020 14.07.2020 Vilhelma Purvīša 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1441 159372360003.07.2020 14.07.2020 5. un 6.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1440 159372360003.07.2020 14.07.2020 1905.gada 26 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1442 159372360003.07.2020 13.07.2020 Tukuma 24B Nedzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/151 157981680024.01.2020 13.07.2020 Līvu 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi