Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/866 158767560024.04.2020 Tērbatas 42 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/865 158767560024.04.2020 Slokas 63 k-1, 63 k-2 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/864 158767560024.04.2020 Rūpniecības 13 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/863 158767560024.04.2020 Rēzeknes pulka 28 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/862 158767560024.04.2020 Raiņa, Talsu _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/861 158767560024.04.2020 Līču 3 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/860 158767560024.04.2020 Engures 4 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/859 158767560024.04.2020 Dzintaru 48 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/856 158767560024.04.2020 Tīklu 1A _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/854 158767560024.04.2020 Amatas 2A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/853 158767560024.04.2020 Ventspils 43A Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/852 158767560024.04.2020 Ventspils 43A Nedzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/850 158767560024.04.2020 10., 11.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/836 158741640021.04.2020 Aizputes 1A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/831 158741640021.04.2020 Kleistes 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/830 158741640021.04.2020 Ceru 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-atcelt darbību
14-11/827 158741640021.04.2020 Medņu 40 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/817 158741640021.04.2020 Jūras 23/25 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/813 158741640021.04.2020 Edinburgas 12-4 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem
14-11/806 158707080017.04.2020 Zvārtas 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE