Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1059 146490120003.06.2016 Asaru 11 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot
14-11/179 142317360006.02.2015 Asaru 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Pagarināt termiņu
14-11/2487 157290480005.11.2019 14.11.2019 Asaru 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2107 147734280025.10.2016 Asaru 0109 Transportlīdzekļu novietne - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1801 147336840009.09.2016 Asaru 0109 _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/891 155544840017.04.2019 23.04.2019 Asaru _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2016 150516360012.09.2017 Asaru _Elektronisko sakaru būves - Akceptēt
14-11/117 145375920026.01.2016 Asaru _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/116 145375920026.01.2016 Asaru _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2579 145073520022.12.2015 Asaru _Gāzes apgāde - BA-pagarināt termiņu
14-11/333 142619760013.03.2015 Asaru Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/266 142498800027.02.2015 Asaru Transporta būves - Akceptēt
14-11/2564 157376880015.11.2019 21.11.2019 Asari, Vaivari _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2881 154594800028.12.2018 02.01.2019 Asari, Vaivari _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1507 143863560004.08.2015 Asari, Stacijas 20 _Dzelzceļa būves, infrastruktūra - BAc-reģistrēt
14-11/1777 144131400004.09.2015 Asari, Stacijas 0023 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1909 153497160023.08.2018 Asari, Skautu _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/834 139941000007.05.2014 Asari, Melluži, Medņu Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/783 139871880029.04.2014 Asari, Melluži, Medņu Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt grozijumus
14-11/413 139474800014.03.2014 Asari 5026, Matildes 5033 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt