Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/225 142377840013.02.2015 Žubītes 56 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Pagarināt termiņu
14-11/1592 159493320017.07.2020 Žubītes 55 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/70 135820080015.01.2013 Žubītes 54 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1275 149730120013.06.2017 Žubītes 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/2321 148002480025.11.2016 Žubītes 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1874 147431880020.09.2016 Žubītes 5 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/96 145315440019.01.2016 Žubītes 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/2307 144736560013.11.2015 Žubītes 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2626 151207920001.12.2017 Žubītes 48A Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2546 151121520021.11.2017 Žubītes 48a Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1524 149972040011.07.2017 Žubītes 48a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1298 149730120013.06.2017 19.06.2017 Žubītes 48A Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2211 160098120025.09.2020 Žubites 47 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2039 159951240008.09.2020 Žubītes 47 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1167 159104520002.06.2020 Žubītes 47 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/600 158500080024.03.2020 31.03.2020 Žubītes 47 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2019 156806280010.09.2019 Žubītes 47 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/1450 156166920028.06.2019 Žubītes 47 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2223 150758280010.10.2017 Žubītes 46a _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1699 150153480001.08.2017 Žubītes 46a _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu