Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1110 149609160030.05.2017 Zemeņu 49 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/14 145194480005.01.2016 Zemeņu 49 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/480 136424880026.03.2013 Zemeņu 49 Izsniegt
14-11/1811 159735240014.08.2020 Zemeņu 45 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/711 158620680007.04.2020 09.04.2020 Zemeņu 45 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/390 158258160025.02.2020 26.02.2020 Zemeņu 45 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2021 153600840004.09.2018 Zemeņu 45 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1655 153255240026.07.2018 Zemeņu 45 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1797 150213960008.08.2017 Zemeņu 45 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/61 148425840013.01.2017 Zemeņu 45 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1848 147371400013.09.2016 Zemeņu 45 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1636 147129480016.08.2016 Zemeņu 45 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot
14-11/1560 147069000009.08.2016 15.08.2016 Zemeņu 45 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1377 146853000015.07.2016 Zemeņu 45 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1017 146429640027.05.2016 Zemeņu 45 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/329 145643760026.02.2016 07.03.2016 Zemeņu 45 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1825 137901960013.09.2013 Zemeņu 45 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1041 136968840028.05.2013 Zemeņu 42A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/579 149030640024.03.2017 Zemeņu 42 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2219 141747120002.12.2014 Zemeņu 42 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot