Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1128 152780040001.06.2018 Zigfrīda Meierovica _Siltumapgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/981 152659080018.05.2018 24.05.2018 Zigfrīda Meierovica _Siltumapgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2086 153669960012.09.2018 Ziedu 2 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2036 153626760007.09.2018 10.09.2018 Ziedu 2 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/116 151631280019.01.2018 23.01.2018 Ziedu 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/73 154750320015.01.2019 17.01.2019 Ziedoņa, Augļu _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/759 158681160014.04.2020 Zemgales 76 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/659 158560200031.03.2020 03.04.2020 Zemgales 76 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/60 154750320015.01.2019 16.01.2019 Zemgales 76 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2597 154231920016.11.2018 Zemgales 76 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1055 152719560025.05.2018 Zemgales 76 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/913 152598600011.05.2018 Zemgales 76 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2512 151086960017.11.2017 Zemgales 76 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/498 158379120010.03.2020 13.03.2020 Zemgales 60A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/324 155018160015.02.2019 26.02.2019 Zemgales 60A Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/244 154931760005.02.2019 Zemgales 60A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2051 159951240008.09.2020 10.09.2020 Zemgales 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2050 159951240008.09.2020 Zemgales 6 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot
14-11/1567 159467400014.07.2020 Zemgales 6 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1840 137936520017.09.2013 20.09.2013 Zemgales 58 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt