Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1709 150153480001.08.2017 Zigfrīda Meierovica 9 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1833 137901960013.09.2013 Zigfrīda Meierovica 43 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/588 152227080029.03.2018 Zigfrīda Meierovica 38 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/512 152149680020.03.2018 Zigfrīda Meierovica 38 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot
14-11/443 152054640009.03.2018 14.03.2018 Zigfrīda Meierovica 38 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/923 158819400030.04.2020 Zigfrīda Meierovica 31 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot izmaiņas
14-11/922 158802120028.04.2020 Zigfrīda Meierovica 31 Daudzfunkcionāla ēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/895 158802120028.04.2020 Zigfrīda Meierovica 31 Pārvaldes objekts - nav definējams
14-11/760 158681160014.04.2020 Zigfrīda Meierovica 31 Daudzfunkcionāla ēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/721 158620680007.04.2020 Zigfrīda Meierovica 31 Cits (skat.nosaukumu) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/608 158526000027.03.2020 27.03.2020 Zigfrīda Meierovica 31 Cits (skat.nosaukumu) - Atteikt
14-11/527 158405040013.03.2020 Zigfrīda Meierovica 31 Daudzfunkcionāla ēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/409 158284080028.02.2020 28.02.2020 Zigfrīda Meierovica 31 Cits (skat.nosaukumu) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2664 157497840029.11.2019 02.12.2019 Zigfrīda Meierovica 31 Daudzfunkcionāla ēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2248 157013640004.10.2019 Zigfrīda Meierovica 31 Darījumu objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1322 155985480007.06.2019 Zigfrīda Meierovica 31 Pārvaldes objekts - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/652 155355120026.03.2019 05.04.2019 Zigfrīda Meierovica 31 Darījumu objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1002 155657160030.04.2019 Zigfrīda Meierovica 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/2448 138749040020.12.2013 Zigfrīda Meierovica 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/2258 138498480021.11.2013 Zigfrīda Meierovica 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt