Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2435 138749040020.12.2013 „Kaupes 1” Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/2273 153868680005.10.2018 17.10.2018 “Teteri” Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2244 153842760002.10.2018 12.10.2018 “Skultes” Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1728 153324360003.08.2018 “Rizgas”, Bažciems Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2043 159951240008.09.2020 09.09.2020 Zvīņu 2 (002) Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1998 159916680004.09.2020 04.09.2020 Zvīņu 2 (002) Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2001 159916680004.09.2020 04.09.2020 Zvīņu 2 (001C) Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2042 159951240008.09.2020 09.09.2020 Zvīņu 2 (001B) Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2000 159916680004.09.2020 04.09.2020 Zvīņu 2 (001B) Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2041 159951240008.09.2020 09.09.2020 Zvīņu 2 (001A) Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1999 159916680004.09.2020 04.09.2020 Zvīņu 2 (001A) Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2074 159977160011.09.2020 Zvīņu 2 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2073 159977160011.09.2020 Zvīņu 2 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2072 159977160011.09.2020 Zvīņu 2 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2071 159977160011.09.2020 Zvīņu 2 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2353 144831600024.11.2015 Zvīņu 2 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1004 143345160005.06.2015 Zvīņu 2 nav definējams - Saskaņot
14-11/947 143284680029.05.2015 04.06.2015 Zvīņu 2 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - izdot būvatļauju
14-11/1768 140986440005.09.2014 Zvīņu 2 Veselības aprūpes objekts - Saskaņot
14-11/510 139587120027.03.2014 Zvīņu 2 Veselības aprūpes objekts - Apstiprināt grozijumus