Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1058 146490120003.06.2016 9./10. līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/871 155544840017.04.2019 9./10.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/830 155501640012.04.2019 12.04.2019 9./10.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1223 152840520008.06.2018 9./8.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1222 152840520008.06.2018 9./8.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/814 146282760010.05.2016 9.līnija 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/798 155475720009.04.2019 9.līnija, 8.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/762 155432520004.04.2019 05.04.2019 9.līnija, 8.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/865 136813320010.05.2013 9.līnija-10.līnija(pludmale) Saskaņot
14-11/771 136726920030.04.2013 9.līnija-8.līnija(pludmale) Saskaņot
14-11/624 152278920004.04.2018 9.līnija/ 10. Līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/604 152227080029.03.2018 9.līnija/ 10. Līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/828 143198280019.05.2015 9.un10.līniju pludmale Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/823 143198280019.05.2015 9/10 līnija- pludmale Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/1611 140805000015.08.2014 A. Kronenberga 1 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1538 143863560004.08.2015 A.Amtmaņa- Briedīša 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/423 152028720006.03.2018 Abavas 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/213 151752240002.02.2018 Abavas 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/326 142619760013.03.2015 Abavas 6 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1116 140200200006.06.2014 09.06.2014 Abavas 6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Izsniegt
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE