Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1259 143621640007.07.2015 "Bražas" Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1960 141202440030.09.2014 "Jāņupītes", Kviešu, Ventspils 90, Autoceļš A10, Bažciems 0101, Ventspils 69, Bažciems 0102 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/1003 146429640027.05.2016 "Priednieki" Jūrmala Dzīvojamā ēka un palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1769 144131400004.09.2015 "Spulles" Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/571 149030640024.03.2017 "Upeslejas" Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-atcelt darbību
14-11/1175 143561160030.06.2015 1. līnija 1 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1457 143768520024.07.2015 1., 2. līnija _Sezonas objekti inženierbūvēs - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1270 159190920012.06.2020 1., 2.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1269 159190920012.06.2020 13.06.2020 1., 2.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1286 155959560004.06.2019 1.,2.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1145 155838600021.05.2019 1.,2.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1106 152754120029.05.2018 1./2. līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/982 152659080018.05.2018 1./2. līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1022 143345160005.06.2015 1./2.līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/958 143284680029.05.2015 1./2.līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/2542 157316400008.11.2019 13.11.2019 1.līnija 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2498 157290480005.11.2019 1.līnija 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/790 155475720009.04.2019 1.līnija 1 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/104 154776240018.01.2019 1.līnija 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2551 154171440009.11.2018 13.11.2018 1.līnija 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi