Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1259 143621640007.07.2015 "Bražas" Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1769 144131400004.09.2015 "Spulles" Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1286 155959560004.06.2019 1.,2.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1022 143345160005.06.2015 1./2.līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2542 157316400008.11.2019 13.11.2019 1.līnija 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2498 157290480005.11.2019 1.līnija 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/790 155475720009.04.2019 1.līnija 1 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2551 154171440009.11.2018 13.11.2018 1.līnija 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1249 149686920008.06.2017 12.06.2017 1.līnija 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/644 152330760010.04.2018 10./11. Līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/866 136813320010.05.2013 10.līnija-11.līnija(pludmale) Saskaņot
14-11/979 143319240002.06.2015 10/11 līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/793 155475720009.04.2019 15.04.2019 11/10.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1346 156020040011.06.2019 12. UN 11.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/645 152330760010.04.2018 12./11. Līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1908 138066120002.10.2013 12.Līnija 0111 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/1352 156020040011.06.2019 13.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1253 152840520008.06.2018 15. līnija _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1252 152840520008.06.2018 15. līnija _Gāzes apgāde - BA-pārreģistrēt
14-11/1161 149635080002.06.2017 15.06.2017 15.līnija _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi