Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1380 159311880026.06.2020 06.07.2020 Dundagas 2 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1439 159346440030.06.2020 02.07.2020 Emīla Dārziņa 28 Kultūras un izklaides objekts - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1438 159346440030.06.2020 01.07.2020 Rīgas 28 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1437 159346440030.06.2020 Pūces 9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1436 159346440030.06.2020 01.07.2020 Mežsargu 17A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1435 159346440030.06.2020 01.07.2020 Medņu 35A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1434 159346440030.06.2020 06.07.2020 Egļu 5A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1433 159346440030.06.2020 Eglaines 8 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1432 159346440030.06.2020 22.07.2020 Ceriņu 42-4 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1431 159346440030.06.2020 Tukuma 32 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1430 159346440030.06.2020 01.07.2020 Lapotnes _Autoceļi un ielas - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1429 159346440030.06.2020 Bebru _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1428 159346440030.06.2020 Vāveru 6 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1427 159346440030.06.2020 30.06.2020 Uzvaras 4A Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1426 159346440030.06.2020 30.06.2020 Turaidas, Rūjienas _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1425 159346440030.06.2020 Puķu 40 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1424 159346440030.06.2020 Jaunā 44 _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1423 159346440030.06.2020 01.07.2020 Lašu 5-73 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1422 159346440030.06.2020 Dubultu 88A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1421 159346440030.06.2020 Līgatnes _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi