Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1400 159311880026.06.2020 Dzirnavu 47 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1399 159311880026.06.2020 Bulduru 84 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1398 159311880026.06.2020 Rēzeknes pulka _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1397 159311880026.06.2020 26.06.2020 Apes, Tirzas _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1396 159311880026.06.2020 Viestura 7 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1395 159311880026.06.2020 26.06.2020 Tērvetes 12 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1394 159311880026.06.2020 Rubeņu 26 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1393 159311880026.06.2020 26.06.2020 Robežu 14 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1392 159311880026.06.2020 26.06.2020 Robežu 14 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1391 159311880026.06.2020 26.06.2020 Jūrmala (Dižpļavas, Engures nov.) _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1390 159311880026.06.2020 Jomas 78 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1389 159311880026.06.2020 Dzintaru 48 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1388 159311880026.06.2020 Bažciems 0112, 10.līnija 447 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1387 159311880026.06.2020 26.06.2020 Zemeņu 29A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1386 159311880026.06.2020 Zalkšu 2 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1385 159311880026.06.2020 Skolas 29 - 69 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1384 159311880026.06.2020 26.06.2020 Aveņu 52 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1383 159311880026.06.2020 Līgatnes 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1382 159311880026.06.2020 26.06.2020 Skolas 29 - 69 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1381 159311880026.06.2020 06.07.2020 pludmales nogabals no 36.līnijas Kauguru virzienā _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Atjaunot iepriekšējo stāvokli