Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1356 159251400019.06.2020 19.06.2020 Jomas 83 k-1 Darījumu objekts - Izsniegt
14-11/1355 159251400019.06.2020 19.06.2020 Andreja Upīša 2 Cits (skat.nosaukumu) - Izsniegt
14-11/1354 159251400019.06.2020 19.06.2020 Andreja Upīša 2 Cits (skat.nosaukumu) - Izsniegt
14-11/1353 159251400019.06.2020 19.06.2020 Andreja Upīša 2 Cits (skat.nosaukumu) - Izsniegt
14-11/1352 159251400019.06.2020 19.06.2020 Andreja Upīša 2 Cits (skat.nosaukumu) - Izsniegt
14-11/1351 159251400019.06.2020 19.06.2020 Andreja Upīša 2 nav definējams - Izsniegt
14-11/1350 159251400019.06.2020 19.06.2020 Andreja Upīša 2 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1349 159251400019.06.2020 Ventspils 13C _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1348 159251400019.06.2020 19.06.2020 Vasaras 28A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1347 159251400019.06.2020 19.06.2020 Mežsargu 17A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1346 159251400019.06.2020 Bažciems dārzs Nr.476 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1345 159251400019.06.2020 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1408 159311880026.06.2020 Ernesta 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1407 159311880026.06.2020 01.07.2020 Bulduru 25-4,5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Saskaņot izmaiņas
14-11/1406 159311880026.06.2020 Vanagu 7A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1405 159311880026.06.2020 Valtera 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1404 159311880026.06.2020 Smilšu 6 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1403 159311880026.06.2020 Raiņa 104 Tirdzniecības objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1402 159311880026.06.2020 Meža 107 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/1401 159311880026.06.2020 Jāņa Sudrabkalna 1B Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi