Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1376 159251400019.06.2020 Zemgales 54 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1375 159251400019.06.2020 Ventspils 42 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1374 159251400019.06.2020 01.07.2020 Krusas 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1373 159251400019.06.2020 Krāslavas 2B k-2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1372 159251400019.06.2020 Briežu 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1371 159251400019.06.2020 19.06.2020 Bražuciema 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1370 159251400019.06.2020 26.06.2020 Alejas 16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1369 159251400019.06.2020 Zvejas _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1368 159251400019.06.2020 Tiltu _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1367 159251400019.06.2020 Krišjāņa Barona _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1366 159251400019.06.2020 19.06.2020 Slokas 11-4 Daudzfunkcionāla ēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1365 159251400019.06.2020 Dzintaru 48 k-1-14 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1364 159251400019.06.2020 Dubultu 10-7 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1363 159251400019.06.2020 19.06.2020 Dubultu 10-7 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1362 159251400019.06.2020 Ausekļa _Autoceļi un ielas - Atteikt akceptēt
14-11/1361 159251400019.06.2020 Vanagu, Emelīnas _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1360 159251400019.06.2020 19.06.2020 Vanagu, Emelīnas _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1359 159251400019.06.2020 03.07.2020 Rīgas 28 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1358 159251400019.06.2020 03.07.2020 Dubultu 10 - 29 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1357 159251400019.06.2020 03.07.2020 Dubultu 10 - 10 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību