Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1344 159225480016.06.2020 17.06.2020 Pils 5 Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1343 159225480016.06.2020 25.06.2020 Viļņu 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1342 159225480016.06.2020 17.06.2020 Vienības 19/21 Veselības aprūpes objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1341 159225480016.06.2020 Vidus 36 _Katlumājas - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1340 159225480016.06.2020 Vārpu 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1339 159225480016.06.2020 18.06.2020 Rītupes 15A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1338 159225480016.06.2020 Raiņa 12 dz.4 un dz.5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-papildināt ar pielikumu
14-11/1337 159225480016.06.2020 Raiņa 104 Tirdzniecības objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1336 159225480016.06.2020 Puķu 53 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1335 159225480016.06.2020 Puķu 40 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1334 159225480016.06.2020 Olgas 26 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1333 159225480016.06.2020 Mežrozīšu 23 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1332 159225480016.06.2020 Kurzemes 2A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1331 159225480016.06.2020 25.06.2020 Krāslavas 2B k-2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1330 159225480016.06.2020 18.06.2020 Jāņa Pliekšāna 87A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1329 159225480016.06.2020 Ezeru 22A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1328 159225480016.06.2020 Dubultu 114 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1327 159225480016.06.2020 18.06.2020 Birzes 3 Viesu izmitināšanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1326 159225480016.06.2020 Kadiķu 25A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1325 159225480016.06.2020 Viktorijas 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas