Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1304 159190920012.06.2020 13.06.2020 Edinburgas 63 _Sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1303 159190920012.06.2020 18.06.2020 Emīla Dārziņa 17, Tūristu _Autoceļi un ielas - Saskaņot izmaiņas
14-11/1302 159190920012.06.2020 17.06.2020 Vienības 26 - 7 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1301 159190920012.06.2020 18.06.2020 Stūrmaņu 5A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1300 159190920012.06.2020 16.06.2020 Zemgales 54 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1299 159190920012.06.2020 Kurzemes 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1298 159190920012.06.2020 Vanagu 7A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1297 159190920012.06.2020 Babītes 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1296 159190920012.06.2020 24.06.2020 Ātrā 5-3 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-atteikt izdot, neveikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1295 159190920012.06.2020 Dzirnavu 85A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1294 159190920012.06.2020 Kolkas 3 Dzīvojamo māju palīgēka - nav definējams
14-11/1293 159190920012.06.2020 Kolkas 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - nav definējams
14-11/1292 159190920012.06.2020 Rēzeknes pulka 20 k-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1291 159190920012.06.2020 Grīvas 7C Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1290 159190920012.06.2020 Vīksnas 1A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - nav definējams
14-11/1289 159190920012.06.2020 Kazeņu 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1288 159190920012.06.2020 15.06.2020 Vasaras 12A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1287 159190920012.06.2020 17.06.2020 Matrožu 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1286 159190920012.06.2020 13.06.2020 Jomas 48 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1285 159190920012.06.2020 13.06.2020 Jomas 44 Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu