Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1236 159165000009.06.2020 Dubultu 104 k-3 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1235 159165000009.06.2020 Rotas 12 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1234 159165000009.06.2020 11.06.2020 Dubultu 43A/Ogres 7A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1233 159165000009.06.2020 11.06.2020 Zemeņu 84A _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1232 159165000009.06.2020 10.06.2020 Rūjienas, Mālpils _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1231 159165000009.06.2020 10.06.2020 Rožu, Zaru _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1230 159165000009.06.2020 03.07.2020 Stirnu 2 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1229 159165000009.06.2020 03.06.2020 Stirnu 2 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1228 159165000009.06.2020 Dubultu 10 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Saskaņot
14-11/1227 159165000009.06.2020 Dzirnavu _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1226 159165000009.06.2020 Asari _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1225 159165000009.06.2020 Skolas 61A-35 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1224 159165000009.06.2020 15.06.2020 Nometņu 10-1 Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1223 159165000009.06.2020 11.06.2020 Skolas 61A-35 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1222 159165000009.06.2020 11.06.2020 Vēžu 4 Ražošanas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1221 159165000009.06.2020 10.06.2020 Nometņu 10 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1220 159165000009.06.2020 10.06.2020 Kanālu 5 k-2 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1307 159190920012.06.2020 valteri, Krastciems _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1306 159190920012.06.2020 Lāčplēša 18 _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1305 159190920012.06.2020 13.06.2020 Balvu/Edinburgas _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi