Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1256 159165000009.06.2020 Piekrastes 32A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1255 159165000009.06.2020 17.06.2020 Valtera 31 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1254 159165000009.06.2020 12.06.2020 Brocēnu 16 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1253 159165000009.06.2020 11.06.2020 Pētera 13A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1252 159165000009.06.2020 16.06.2020 Meža 62-1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1251 159165000009.06.2020 11.06.2020 Skolas 45B Veselības aprūpes objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1250 159165000009.06.2020 16.06.2020 Acāliju 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1249 159165000009.06.2020 15.06.2020 Rītupes 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1248 159165000009.06.2020 19.06.2020 Muižas 23 Dzīvojamo māju palīgēka - Atteikt
14-11/1247 159165000009.06.2020 19.06.2020 Muižas 23 Dzīvojamo māju palīgēka - Atteikt
14-11/1246 159165000009.06.2020 11.06.2020 Baltās kāpas 14, 14, k2 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1245 159165000009.06.2020 19.06.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Atteikt
14-11/1244 159165000009.06.2020 01.07.2020 Bišu 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1243 159165000009.06.2020 19.06.2020 Kaugurciema 46 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1242 159165000009.06.2020 19.06.2020 Leona Paegles 65 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1241 159165000009.06.2020 19.06.2020 Raiņa 82 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1240 159165000009.06.2020 19.06.2020 Jaunā 44 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1239 159165000009.06.2020 Rožu, izeja uz pludmali _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1238 159165000009.06.2020 11.06.2020 Līdaku 6 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1237 159165000009.06.2020 Birzes 1 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi