Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1098 159044040026.05.2020 04.06.2020 Skolas 29 - 69 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1097 159044040026.05.2020 04.06.2020 Lašu 1 - 24 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1096 159044040026.05.2020 04.06.2020 Bulduru 15 - 1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1161 159069960029.05.2020 08.06.2020 Žubītes 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1160 159069960029.05.2020 Viktorijas _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1159 159069960029.05.2020 01.06.2020 Vaivari _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1158 159069960029.05.2020 08.06.2020 Vikingu 72 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atcelt lēmumu
14-11/1157 159069960029.05.2020 11.06.2020 Turaidas 42 k-2 -3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1156 159069960029.05.2020 29.05.2020 Pētera Beltes 4 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1155 159069960029.05.2020 Medņu 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1154 159069960029.05.2020 03.06.2020 Lēdurgas 20A Izglītības pakalpojumu objekts - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1153 159069960029.05.2020 20.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1152 159069960029.05.2020 15.06.2020 Ražas 13 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1151 159069960029.05.2020 29.05.2020 Pūpolu 1911 Cits (skat.nosaukumu) - Izsniegt
14-11/1150 159069960029.05.2020 Skolas 29, 27A _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1149 159069960029.05.2020 Skolas 25, 23 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1148 159069960029.05.2020 02.06.2020 Promenādes 12 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1147 159069960029.05.2020 3., 4.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1146 159069960029.05.2020 29.05.2020 Piestātnes 18 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1145 159069960029.05.2020 29.05.2020 Piestātnes 18 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE