Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/312 136087920015.02.2013 Jomas 37 Saskaņot
14-11/311 136087920015.02.2013 Skautu 25 Saskaņot
14-11/310 136087920015.02.2013 Bulduru 19 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/309 136087920015.02.2013 Bulduru 17 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/308 136087920015.02.2013 Bulduru 17 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/307 136087920015.02.2013 Bulduru 19 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/306 136087920015.02.2013 Juglas 11 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/305 136087920015.02.2013 Murdu 4 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/304 136087920015.02.2013 Vidus 16 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/303 136087920015.02.2013 Bulduru 56 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/302 136087920015.02.2013 Muižas 12 Akceptēt
14-11/301 136087920015.02.2013 Dārzu 79 Izsniegt
14-11/300 136087920015.02.2013 Kļavu 14 Izsniegt
14-11/299 136087920015.02.2013 Mārupes 2A Izsniegt
14-11/298 136087920015.02.2013 Rojas Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/297 136087920015.02.2013 Jelgavas Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/296 136087920015.02.2013 Upes 0102 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/295 136087920015.02.2013 Bražciems 1609 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/294 136087920015.02.2013 Puķu 7 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/293 136087920015.02.2013 Dagdas 2 Apstiprināt
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE