Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/43 135759600008.01.2013 Ikšķiles 3609 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/42 135759600008.01.2013 Pētera Beltes 1221 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/41 135759600008.01.2013 23.Līnija 3610 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/40 135759600008.01.2013 Kāpu 118 Apstiprināt
14-11/39 135759600008.01.2013 Vasaras 72A Apstiprināt
14-11/38 135759600008.01.2013 Vasaras 72 Apstiprināt
14-11/37 135759600008.01.2013 Sēravotu 9 Apstiprināt
14-11/36 135759600008.01.2013 Cīruļu12a Apstiprināt
14-11/35 135759600008.01.2013 Dāvja 63A Apstiprināt grozijumus
14-11/34 135759600008.01.2013 Čiekuru 11 Apstiprināt
14-11/33 135759600008.01.2013 Gaileņu 6 Apstiprināt
14-11/32 135725040004.01.2013 Rīgas 49,51 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/31 135725040004.01.2013 Jurģu 1 Akceptēt
14-11/30 135725040004.01.2013 Strēlnieku 86 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/29 135725040004.01.2013 Kaudzīšu 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/28 135725040004.01.2013 Tirzas 5 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/27 135725040004.01.2013 Meža 20 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/26 135725040004.01.2013 Meža 20 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/25 135725040004.01.2013 Dzintaru 3,k-4 Akceptēt
14-11/24 135725040004.01.2013 Konkordijas 11 Izsniegt
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE