Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/185 158016240028.01.2020 Saules 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/184 158016240028.01.2020 Raiņa 62 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/183 158016240028.01.2020 30.01.2020 Puķu 40 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/182 158016240028.01.2020 Prāmju 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt
14-11/181 158016240028.01.2020 Olgas 10 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pārreģistrēt
14-11/180 158016240028.01.2020 Muižas 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/179 158016240028.01.2020 30.01.2020 Mežsargu 16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/178 158016240028.01.2020 13.02.2020 Ķemeru 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/177 158016240028.01.2020 Kārsas 35 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-atteikt izdot, neveikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/176 158016240028.01.2020 Kāpu 14/16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/175 158016240028.01.2020 Jomas 54 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/174 158016240028.01.2020 03.02.2020 Eglaines 17 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/173 158016240028.01.2020 06.02.2020 Viršu 22A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/172 158016240028.01.2020 Jomas 54 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/171 158016240028.01.2020 Kadiķu 4A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/170 158016240028.01.2020 03.02.2020 Kalēju 25 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/169 158016240028.01.2020 31.01.2020 Lienes 16/18 Daudzfunkcionāla ēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/168 158016240028.01.2020 29.01.2020 Raiņa 81-46 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/167 158016240028.01.2020 Dzintaru 33-2 Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/166 158016240028.01.2020 Engures 15-30 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi