Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2422 157195080025.10.2019 Mellužu 19-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2421 157195080025.10.2019 28.10.2019 Drosmes 3-40 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2420 157195080025.10.2019 Bulduru 17 k.2-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2419 157195080025.10.2019 Jaunķemeru ceļš 2 Noliktava - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2418 157195080025.10.2019 Īves 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/2417 157195080025.10.2019 28.10.2019 Kalnu 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/2416 157195080025.10.2019 Lauztuves 42 Dzīvojamo māju palīgēka - Atteikt
14-11/2415 157195080025.10.2019 Meža 60 - 31 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2414 157195080025.10.2019 Meža 60 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2413 157195080025.10.2019 06.11.2019 Dzērvju 1 Kultūras un izklaides objekts - Uzdot novērst konstatēto bīstamību
14-11/2412 157195080025.10.2019 04.11.2019 Dubultu 17 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2411 157169160022.10.2019 Vidzemes 1 _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2410 157169160022.10.2019 Lašu _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2409 157169160022.10.2019 Zvārtas 4 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2408 157169160022.10.2019 11.11.2019 Viršu 22A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2407 157169160022.10.2019 Tirgoņu 17 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2406 157169160022.10.2019 23.10.2019 Silu 35 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2405 157169160022.10.2019 25.10.2019 Rubeņu 37 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2404 157169160022.10.2019 25.10.2019 Rubeņu 35B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2403 157169160022.10.2019 Noliktavas 3A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus