Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/146 135906480025.01.2013 Lašu 12A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/145 135906480025.01.2013 Raiņa 79 Akceptēt
14-11/144 135906480025.01.2013 Dzintaru 33 Apstiprināt
14-11/143 135906480025.01.2013 Kapteiņa Zolta 113 Apstiprināt
14-11/142 135906480025.01.2013 Ikšķiles 4 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/141 135906480025.01.2013 Skolas 31 Apstiprināt grozijumus
14-11/140 135906480025.01.2013 Valdemāra 10 Apstiprināt
14-11/139 135906480025.01.2013 Kalēju 38 Apstiprināt
14-11/138 135906480025.01.2013 Cīruļu 35 Apstiprināt
14-11/137 135906480025.01.2013 Medņu 36 Apstiprināt
14-11/172 135941040029.01.2013 Vasaras 52/54 Akceptēt
14-11/171 135941040029.01.2013 Meža 20 Akceptēt
14-11/170 135941040029.01.2013 Buļlupes 4 Akceptēt
14-11/169 135941040029.01.2013 Dzintaru 50 Akceptēt
14-11/168 135941040029.01.2013 Pļavu 14 Saskaņot
14-11/167 135941040029.01.2013 Bulduru 117 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/166 135941040029.01.2013 Bulduru117 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/165 135941040029.01.2013 Rīgas 55 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/164 135941040029.01.2013 Juglas iela 11 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/163 135941040029.01.2013 Ģertrūdes 8428 (Ģertrūdes 2) Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot