Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1005 158923080012.05.2020 Saldus 8 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1004 158923080012.05.2020 Pētera 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1003 158923080012.05.2020 18.05.2020 Mežrozīšu 23 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1002 158923080012.05.2020 Lašu 12B Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1001 158923080012.05.2020 Kārsas 32 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1000 158923080012.05.2020 15.05.2020 Jāņa Sudrabkalna 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/984 158888520008.05.2020 11.05.2020 Lielais 5A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/983 158888520008.05.2020 Tērbatas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/982 158888520008.05.2020 14.05.2020 Skolas 33 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/981 158888520008.05.2020 Pulkveža Brieža 20 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/980 158888520008.05.2020 15.05.2020 Pētera Beltes 2A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/979 158888520008.05.2020 Otīlijas 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/978 158888520008.05.2020 Mežsargu 16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/977 158888520008.05.2020 Jēkabpils 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/976 158888520008.05.2020 Gulbju 14 A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/975 158888520008.05.2020 Gulbju 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/974 158888520008.05.2020 18.līnija 3/3a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/973 158888520008.05.2020 08.05.2020 Vasaras 38 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmes par būvniecības ieceres akceptu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/972 158888520008.05.2020 Tallinas 9, Tirzas 42 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/971 158888520008.05.2020 08.05.2020 Tallinas 3A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu