Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/225 158042160031.01.2020 04.02.2020 Turaidas 49A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/224 158042160031.01.2020 03.02.2020 Riekstu 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/223 158042160031.01.2020 03.02.2020 Jaunā 84 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/222 158042160031.01.2020 03.02.2020 Ausekļa 31 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/221 158042160031.01.2020 04.02.2020 Sloka _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/220 158042160031.01.2020 Žubītes 28A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/219 158042160031.01.2020 Tērvetes 2B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/218 158042160031.01.2020 Slokas 85A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/217 158042160031.01.2020 Poruka 45 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/216 158042160031.01.2020 Mellužu 37 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/215 158042160031.01.2020 Kaugurciema 66 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/214 158042160031.01.2020 Jomas 25 Sabiedriskās ēdināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/213 158042160031.01.2020 Dāvja 77 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/212 158042160031.01.2020 04.02.2020 Kāpu 32 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/211 158042160031.01.2020 13.02.2020 Jēkabpils 15 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/210 158042160031.01.2020 12.02.2020 Brankciema 4 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/209 158042160031.01.2020 11.02.2020 Tērbatas 35-22 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atteikt akceptēt būvniecības ieceri
14-11/208 158042160031.01.2020 Raiņa 66 Tirdzniecības objekts - Atteikt akceptēt būvniecības ieceri
14-11/207 158042160031.01.2020 10.02.2020 Pilsoņu 7/9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/206 158042160031.01.2020 Meža 62-8 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu