Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/245 158076720004.02.2020 Vikingu 30 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/244 158076720004.02.2020 13.02.2020 Viestura 6 Izglītības pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/243 158076720004.02.2020 07.02.2020 Smilšu 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/242 158076720004.02.2020 07.02.2020 Slokas 36-20 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Saskaņot izmaiņas
14-11/241 158076720004.02.2020 17.02.2020 Tirgus 9 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/240 158076720004.02.2020 17.02.2020 Skolas 33 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/239 158076720004.02.2020 13.02.2020 Sabiles 1A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/238 158076720004.02.2020 17.02.2020 Rītupes 17 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/237 158076720004.02.2020 17.02.2020 Pliekšāna 82-16 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/236 158076720004.02.2020 17.02.2020 Meistaru 2 _Žogi un citi elementi - Atļaut veikt būvniecību
14-11/235 158076720004.02.2020 17.02.2020 Lapotnes 2 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/234 158076720004.02.2020 17.02.2020 Ķemeru 22 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/233 158076720004.02.2020 13.02.2020 Kauņas 3 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/232 158076720004.02.2020 14.02.2020 Jaunā 17 - 1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/231 158076720004.02.2020 14.02.2020 Jaunā 17 - 3 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/230 158076720004.02.2020 14.02.2020 Jaņa Rozentāla 18 _Žogi un citi elementi - Atļaut veikt būvniecību
14-11/229 158076720004.02.2020 14.02.2020 Dzirksteles 57 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/228 158076720004.02.2020 14.02.2020 Ceriņu 42-30 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - nav definējams
14-11/227 158076720004.02.2020 14.02.2020 Ceriņu 42-19 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - nav definējams
14-11/226 158076720004.02.2020 13.02.2020 Buduru 106 Tirdzniecības objekts - Atļaut veikt būvniecību