Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1030 158949000015.05.2020 Daugavas 2 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1029 158949000015.05.2020 Birzes 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/1028 158949000015.05.2020 Tukuma 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1027 158949000015.05.2020 Robežu 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1026 158949000015.05.2020 15.05.2020 Lauztuves 42 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1025 158949000015.05.2020 20.05.2020 Jāņa Pliekšāna 12 k-3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1024 158949000015.05.2020 19.05.2020 Ģertrūdes 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1023 158949000015.05.2020 19.05.2020 Edinburgas 63 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1022 158949000015.05.2020 18.05.2020 4., 5.līnija pludmale Īslaicīgās lietošanas būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1021 158949000015.05.2020 15.05.2020 Skolas 35-61 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1020 158949000015.05.2020 Raiņa 47-19 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1019 158949000015.05.2020 15.05.2020 Muižas 26-7 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1018 158949000015.05.2020 Valkas, Kuteru _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1017 158949000015.05.2020 Pliekšāna 18_27A _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1016 158949000015.05.2020 Jomas 68 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1015 158949000015.05.2020 15.05.2020 Vikingu 30 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1014 158949000015.05.2020 Mežsargu 13 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1013 158949000015.05.2020 15.05.2020 Emīla Dārziņa 15 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1012 158949000015.05.2020 Tērbatas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1011 158949000015.05.2020 Upes 1A nav definējams - Akceptēt