Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/265 158102640007.02.2020 Dzintaru 45 - 5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/264 158102640007.02.2020 13.02.2020 Dreiliņu _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/263 158102640007.02.2020 Lāčplēša 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/262 158102640007.02.2020 14.02.2020 Ķeguma 8 Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/261 158102640007.02.2020 19.02.2020 Jaunā 50 - 1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/260 158102640007.02.2020 19.02.2020 Jaunā 50 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/259 158076720004.02.2020 Zvārtas 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/258 158076720004.02.2020 17.02.2020 Upes 43 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/257 158076720004.02.2020 17.02.2020 Rīgas 54 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/256 158076720004.02.2020 06.02.2020 Indrānu 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/255 158076720004.02.2020 Valtera 44A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/254 158076720004.02.2020 Stendes 24 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/253 158076720004.02.2020 Silu 35 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/252 158076720004.02.2020 Kaugurciema 51 k-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/251 158076720004.02.2020 Kāpu 45 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/250 158076720004.02.2020 12.02.2020 Vienības _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/249 158076720004.02.2020 07.02.2020 Niedru 0055, Niedru 4, Niedru 6, Niedru 6A, Niedru 10, Niedru 12 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/248 158076720004.02.2020 Ķemeri 6403 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/247 158076720004.02.2020 07.02.2020 Puķu 87 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/246 158076720004.02.2020 11.02.2020 Dzirnavu 36/38 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu