Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/89 161066160015.01.2021 28.01.2021 Bražciems 28Fa _Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana - Atjaunot iepriekšējo stāvokli
14-11/88 161066160015.01.2021 15.01.2021 Kleistes 10 k-2 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/87 161066160015.01.2021 15.01.2021 Dzintaru 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/86 161066160015.01.2021 15.01.2021 Bražuciema 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/85 161066160015.01.2021 15.01.2021 Pūces 2 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/84 161066160015.01.2021 Pārslas 8A Dzīvojamo māju palīgēka - Atteikt
14-11/121 161066160015.01.2021 26.01.2021 Oskara Kalpaka 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atcelt lēmumu
14-11/120 161066160015.01.2021 22.01.2021 Buļļupes 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/119 161066160015.01.2021 Zalkšu 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/118 161066160015.01.2021 15.01.2021 Sēravotu 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/117 161066160015.01.2021 Mežsargu 39/41 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/116 161066160015.01.2021 Lielupes 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/115 161066160015.01.2021 Kārļa 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/114 161066160015.01.2021 Dzintaru 4 Sabiedriskās ēdināšanas objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/113 161066160015.01.2021 15.01.2021 Čiekuru 7 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/112 161066160015.01.2021 Zvīņu 2 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/111 161066160015.01.2021 15.01.2021 Mellužu 8 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/110 161066160015.01.2021 15.01.2021 Dubultu 24 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/109 161066160015.01.2021 Dārzkopības 7 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/108 161066160015.01.2021 15.01.2021 Annas 1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu