Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2522 157316400008.11.2019 11.11.2019 Kolkas 20 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2521 157316400008.11.2019 13.11.2019 Kanālu 9-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2520 157316400008.11.2019 Dzintaru 48 _Gājēju ietves, veloceliņi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2519 157316400008.11.2019 11.11.2019 Vikingu 8 Nedzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2518 157316400008.11.2019 Strēlnieku 64 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2517 157316400008.11.2019 Edinburgas 87 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2516 157316400008.11.2019 Vasaras 36 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2515 157316400008.11.2019 Vasaras 36 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2514 157316400008.11.2019 Vasaras 36 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2513 157316400008.11.2019 Rītupes 7 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2512 157316400008.11.2019 Pļaviņu 24 _Žogi un citi elementi - Atjaunot iepriekšējo stāvokli
14-11/2511 157316400008.11.2019 Dzirksteles 17 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2510 157316400008.11.2019 11.11.2019 Žubītes 40A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2509 157290480005.11.2019 07.11.2019 Kauguri _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2508 157290480005.11.2019 07.11.2019 Zemeņu 16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2507 157290480005.11.2019 Vikingu 14/16 Viesu izmitināšanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2506 157290480005.11.2019 Vaivaru 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2505 157290480005.11.2019 Rūdolfa Blaumaņa 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2504 157290480005.11.2019 Raiņa 13 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2503 157290480005.11.2019 Lūšu 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt