Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1138 159069960029.05.2020 29.05.2020 Zemeņu 61 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1137 159069960029.05.2020 Viktorijas, Konkordijas _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1136 159069960029.05.2020 Rūjienas, Mālpils _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1135 159069960029.05.2020 29.05.2020 Gončarova, Parka _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1134 159069960029.05.2020 29.05.2020 9., 10.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1133 159069960029.05.2020 Kuģu 12 lit.1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1132 159069960029.05.2020 Dzintaru 55 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/1131 159069960029.05.2020 Baznīcas 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/1130 159044040026.05.2020 Lielais 20A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1129 159044040026.05.2020 Baltās kāpas 25 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/1128 159044040026.05.2020 27.05.2020 Viktorijas _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1127 159044040026.05.2020 Oļu 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1126 159044040026.05.2020 Ģertrūdes 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1125 159044040026.05.2020 27.05.2020 Cīruļu 35 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1124 159044040026.05.2020 Bulduru 15-1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1123 159044040026.05.2020 Strēlnieku 64 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt
14-11/1122 159044040026.05.2020 Kalēju 25 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1121 159044040026.05.2020 9., 8.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1120 159044040026.05.2020 Vārpu, Dzimtenes _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1119 159044040026.05.2020 26.05.2020 Vārpu, Dzimtenes _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE