Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/961 149453640012.05.2017 Rudzu 5 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/960 149453640012.05.2017 Vilhelma Purvīša 15 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/959 149453640012.05.2017 Pulkveža Brieža 20 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot
14-11/958 149453640012.05.2017 Tukuma 27 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/957 149453640012.05.2017 Jūras 60 Īslaicīgās lietošanas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/956 149453640012.05.2017 Jūras 60 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/955 149453640012.05.2017 36.līnija 1202 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/954 149453640012.05.2017 Rīgas 44 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/953 149453640012.05.2017 Meža 44, k-3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/952 149453640012.05.2017 Meža 44 k.3 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/951 149453640012.05.2017 Talsu 31 k.13-31 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/950 149453640012.05.2017 Dzimtenes 7a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/949 149453640012.05.2017 Lielupe _Elektronisko sakaru būves - Izsniegt
14-11/948 149453640012.05.2017 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/947 149453640012.05.2017 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/946 149453640012.05.2017 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/945 149453640012.05.2017 Jomas 42 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/944 149453640012.05.2017 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/943 149453640012.05.2017 Poruka 85 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/942 149453640012.05.2017 Ernesta Birznieka-Upīša 19 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt