Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/456 152089200013.03.2018 Slokas iela 6 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/455 152054640009.03.2018 Vienības 9-17 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/454 152054640009.03.2018 Ezeru 25A Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/453 152054640009.03.2018 Briežu 1 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/452 152054640009.03.2018 Lāčplēša 12B Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/451 152054640009.03.2018 Dzintaru 12 Viesu izmitināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu
14-11/450 152054640009.03.2018 Medņu 102 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/449 152054640009.03.2018 14.03.2018 Pārslas 13B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/448 152054640009.03.2018 14.03.2018 Pārslas 13A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/447 152054640009.03.2018 14.03.2018 Pārslas 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/446 152054640009.03.2018 16.03.2018 Kamergrauži Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/445 152054640009.03.2018 Turaidas 11 Reliģisko ceremoniju objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/444 152054640009.03.2018 13.03.2018 Bērzu 6B Dzīvojamo māju palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/443 152054640009.03.2018 14.03.2018 Zigfrīda Meierovica 38 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/442 152054640009.03.2018 Viestura 24 Kultūras un izklaides objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/441 152054640009.03.2018 15.03.2018 Rembates 4 Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot
14-11/440 152054640009.03.2018 Krūmu/ Dārzu Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/439 152054640009.03.2018 Pilsoņu 14/16 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/438 152054640009.03.2018 13.03.2018 Asari _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/437 152054640009.03.2018 13.03.2018 Eiženijas, Artūra, Ernesta _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri