Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2469 157255920001.11.2019 Ventspils 19 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2468 157255920001.11.2019 Raiņa 110 Kultūras un izklaides objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2467 157255920001.11.2019 04.11.2019 Gāršas 1A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2466 157255920001.11.2019 Raiņa 81-28 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2465 157255920001.11.2019 Bulduru 33, k1-18 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2464 157255920001.11.2019 06.11.2019 Ķemeru 86 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2463 157255920001.11.2019 12.11.2019 Skolas 57A - 81 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2462 157255920001.11.2019 12.11.2019 Skolas 65A-52 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2461 157255920001.11.2019 12.11.2019 Putnu 2-60 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2460 157255920001.11.2019 12.11.2019 Partizānu 36 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2459 157255920001.11.2019 12.11.2019 Engures 15-30 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2458 157255920001.11.2019 12.11.2019 Dzirnavu 91 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2457 157255920001.11.2019 12.11.2019 Durbes 4-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2456 157255920001.11.2019 05.11.2019 Strēlnieku 64 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2287 157048200008.10.2019 10.10.2019 Vidzemes 23 Tehniska rakstura pakalpojumu objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/2286 157048200008.10.2019 10.10.2019 Asaru 19 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2285 157048200008.10.2019 Viktorijas 15 - 7 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-pagarināt termiņu
14-11/2284 157048200008.10.2019 Viestura 53 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2283 157048200008.10.2019 Rītupes 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2282 157048200008.10.2019 14.10.2019 Raiņa 97 dz.15 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi