Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/520 136510920005.04.2013 Strēlnieku 5 Apstiprināt
14-11/519 136510920005.04.2013 Spīdolas 8 Apstiprināt
14-11/518 136510920005.04.2013 Aglonas 5 Apstiprināt
14-11/517 136510920005.04.2013 Kalēju 47 Apstiprināt
14-11/607 136545480009.04.2013 Turaidas 19a Saskaņot
14-11/606 136545480009.04.2013 Jomas 84 Saskaņot
14-11/605 136545480009.04.2013 Ventspils 70 Saskaņot
14-11/604 136545480009.04.2013 Talsu 29 Saskaņot
14-11/603 136545480009.04.2013 Skolas 31B Saskaņot
14-11/602 136545480009.04.2013 Upes (Upes 13) Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/601 136545480009.04.2013 Kārsas (Raiņa 13) Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/600 136545480009.04.2013 Priežu (Priežu 6A) Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/599 136545480009.04.2013 Iecavas 5 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/598 136545480009.04.2013 Meža 18 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/597 136545480009.04.2013 Baložu iela 6 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/596 136545480009.04.2013 Kalēju 8 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/595 136545480009.04.2013 Valteru 65 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/594 136545480009.04.2013 Upes 13 lit.003 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/593 136545480009.04.2013 Puķu 2 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/592 136545480009.04.2013 Priežu 6A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot