Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1225 159165000009.06.2020 Skolas 61A-35 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1224 159165000009.06.2020 15.06.2020 Nometņu 10-1 Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1223 159165000009.06.2020 11.06.2020 Skolas 61A-35 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1222 159165000009.06.2020 11.06.2020 Vēžu 4 Ražošanas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1221 159165000009.06.2020 10.06.2020 Nometņu 10 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1220 159165000009.06.2020 10.06.2020 Kanālu 5 k-2 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1219 159130440005.06.2020 Iecavas 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1218 159130440005.06.2020 Viktorijas 107 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1217 159130440005.06.2020 Vīksnas 1A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1216 159130440005.06.2020 Grāvju 20A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1215 159130440005.06.2020 Pārslas 21 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1214 159130440005.06.2020 10.06.2020 Nīcas 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1213 159130440005.06.2020 12.06.2020 Puķu 7 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1212 159130440005.06.2020 Dzintaru 23 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Atteikt saskaņot
14-11/1211 159130440005.06.2020 10.06.2020 Mangaļu 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1210 159130440005.06.2020 05.06.2020 Jomas 46 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1209 159130440005.06.2020 Majori, Dzintari _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1208 159130440005.06.2020 Bulduri,Lielupe, Stirnurags,Buļļuciems _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1207 159130440005.06.2020 Ernesta Birznieka-Upīša 21 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - nav definējams
14-11/1206 159130440005.06.2020 Zvārtas 24 Dzīvojamo māju palīgēka - Atteikt akceptēt
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE