Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1154 162016200005.05.2021 07.05.2021 Čiekuru 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1153 162016200005.05.2021 06.05.2021 Zemeņu 18 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1152 162016200005.05.2021 06.05.2021 Tiltu 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1151 162016200005.05.2021 06.05.2021 Rubeņu 20A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1150 162016200005.05.2021 06.05.2021 Rītupes 26A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1149 162016200005.05.2021 06.05.2021 Olgas 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1148 162016200005.05.2021 06.05.2021 Medņu 83A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1147 162016200005.05.2021 06.05.2021 Ķemeru 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1146 162016200005.05.2021 06.05.2021 Krūzes 7 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1145 162016200005.05.2021 06.05.2021 Kaugurciema 61 (Kaugurciema 64) Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1144 162016200005.05.2021 06.05.2021 Kaugurciema 61 (Kaugurciema 64) Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1143 162016200005.05.2021 06.05.2021 Daugavas 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1142 162016200005.05.2021 06.05.2021 Mazirbes _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1141 162016200005.05.2021 06.05.2021 Lāču _Elektronisko sakaru būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1140 162016200005.05.2021 06.05.2021 Viktorijas 65 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1139 162016200005.05.2021 06.05.2021 Melitas 5 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1138 162016200005.05.2021 06.05.2021 Krasta 4 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1137 162016200005.05.2021 06.05.2021 Dzintari 8902 _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1136 162016200005.05.2021 06.05.2021 Bulduru 75 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1135 162016200005.05.2021 06.05.2021 Dubultu 42A _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE