Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/991 158923080012.05.2020 12.05.2020 Putnu 2-60 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/990 158923080012.05.2020 12.05.2020 Talsu 31 k-1-38 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/989 158923080012.05.2020 Semafora 9 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Akceptēt
14-11/988 158923080012.05.2020 12.05.2020 Zvārtas 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/987 158923080012.05.2020 21.05.2020 Lienes 16/18 _Elektronisko sakaru būves - Uzdot pārtraukt ēkas vai atsevišķas telpu grupas ekspluatāciju
14-11/986 158923080012.05.2020 21.05.2020 Kanālu 34 Tirdzniecības objekts - Atļaut veikt būvniecību
14-11/985 158923080012.05.2020 21.05.2020 Kārsas 28 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1007 158923080012.05.2020 18.05.2020 Medņu 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1006 158923080012.05.2020 13.05.2020 Ventspils 13C Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1005 158923080012.05.2020 Saldus 8 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1004 158923080012.05.2020 Pētera 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1003 158923080012.05.2020 18.05.2020 Mežrozīšu 23 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1002 158923080012.05.2020 Lašu 12B Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1001 158923080012.05.2020 Kārsas 32 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1000 158923080012.05.2020 15.05.2020 Jāņa Sudrabkalna 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/984 158888520008.05.2020 11.05.2020 Lielais 5A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/983 158888520008.05.2020 Tērbatas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/982 158888520008.05.2020 14.05.2020 Skolas 33 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/981 158888520008.05.2020 Pulkveža Brieža 20 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/980 158888520008.05.2020 15.05.2020 Pētera Beltes 2A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE