Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1019 158949000015.05.2020 15.05.2020 Muižas 26-7 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1018 158949000015.05.2020 Valkas, Kuteru _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1017 158949000015.05.2020 Pliekšāna 18_27A _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1016 158949000015.05.2020 Jomas 68 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1015 158949000015.05.2020 15.05.2020 Vikingu 30 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1014 158949000015.05.2020 Mežsargu 13 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1013 158949000015.05.2020 15.05.2020 Emīla Dārziņa 15 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1012 158949000015.05.2020 Tērbatas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1011 158949000015.05.2020 Upes 1A nav definējams - Akceptēt
14-11/1010 158949000015.05.2020 Pētera Beltes 0004 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Akceptēt
14-11/1009 158949000015.05.2020 15.05.2020 Promenādes 12 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1008 158949000015.05.2020 15.05.2020 Promenādes 12 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/999 158923080012.05.2020 21.05.2020 Edinburgas 41A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-atteikt veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/998 158923080012.05.2020 Dreiliņu 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/997 158923080012.05.2020 15.05.2020 Ceru 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/996 158923080012.05.2020 Brīvības 64 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/995 158923080012.05.2020 18.līnija 3/3a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/994 158923080012.05.2020 12.05.2020 Jomas 68 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/993 158923080012.05.2020 Jomas 72 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/992 158923080012.05.2020 Putnu 2-60 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE