Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1039 158983560019.05.2020 Ķemeru 86 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1038 158983560019.05.2020 27.05.2020 Raiņa 70 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1037 158983560019.05.2020 20.05.2020 Ķemeru 86 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1036 158983560019.05.2020 Brocēnu 4 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1035 158983560019.05.2020 Jomas 46 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Administratīvās lietas izbeigšana
14-11/1034 158983560019.05.2020 29.05.2020 Putu 6 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1033 158949000015.05.2020 20.05.2020 Strēlnieku 16 Tirdzniecības objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1032 158949000015.05.2020 18.05.2020 Raiņa 118 Izglītības pakalpojumu objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1031 158949000015.05.2020 22.05.2020 Kadiķu 4A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1030 158949000015.05.2020 29.05.2020 Daugavas 2 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1029 158949000015.05.2020 Birzes 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/1028 158949000015.05.2020 Tukuma 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1027 158949000015.05.2020 Robežu 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1026 158949000015.05.2020 15.05.2020 Lauztuves 42 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1025 158949000015.05.2020 20.05.2020 Jāņa Pliekšāna 12 k-3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1024 158949000015.05.2020 19.05.2020 Ģertrūdes 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1023 158949000015.05.2020 19.05.2020 Edinburgas 63 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1022 158949000015.05.2020 18.05.2020 4., 5.līnija pludmale Īslaicīgās lietošanas būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1021 158949000015.05.2020 15.05.2020 Skolas 35-61 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1020 158949000015.05.2020 Raiņa 47-19 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE