Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/818 158741640021.04.2020 22.04.2020 Dzintari 1510 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/817 158741640021.04.2020 Jūras 23/25 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/816 158741640021.04.2020 21.04.2020 Bulduru 137 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/815 158741640021.04.2020 18.05.2020 Zemeņu 18 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/814 158741640021.04.2020 21.04.2020 Kanālu 27 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/813 158741640021.04.2020 Edinburgas 12-4 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem
14-11/812 158741640021.04.2020 01.05.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/811 158741640021.04.2020 01.05.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/810 158741640021.04.2020 01.05.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/809 158741640021.04.2020 01.05.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/808 158741640021.04.2020 01.05.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/807 158741640021.04.2020 01.05.2020 Birzes 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/806 158707080017.04.2020 Zvārtas 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/805 158707080017.04.2020 17.04.2020 Rubeņu 17A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/804 158707080017.04.2020 Priežu 17 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/803 158707080017.04.2020 28.04.2020 Piekrastes 32 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/802 158707080017.04.2020 07.05.2020 Kāpu 37 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/801 158707080017.04.2020 21.04.2020 Emīla Dārziņa 15 k-2 _Katlumājas - Saskaņot izmaiņas
14-11/800 158707080017.04.2020 Viktorijas 95 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/799 158707080017.04.2020 22.04.2020 Zemgales 52 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE