Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2202 156987720001.10.2019 Mežsargu 13 _Žogi un citi elementi - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2201 156987720001.10.2019 Dzintaru 28 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2200 156987720001.10.2019 21.10.2019 Bulduru 95 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2199 156944520026.09.2019 11.11.2019 Edinburgas 37 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2198 156944520026.09.2019 Sūnu 12A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2197 156944520026.09.2019 Skolas 8 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2196 156944520026.09.2019 Pļaviņu 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2195 156944520026.09.2019 Mellužu 85 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2194 156944520026.09.2019 karogu 15 k-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2193 156944520026.09.2019 Dubultu 48A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2192 156944520026.09.2019 Darba 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2191 156944520026.09.2019 Braslas 2E Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2190 156944520026.09.2019 30.09.2019 Artūra 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2189 156944520026.09.2019 01.10.2019 Ķemeru 60 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2188 156944520026.09.2019 Sloka, Vaivari _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2187 156944520026.09.2019 Cīruļu _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2186 156944520026.09.2019 30.09.2019 Medņu 102 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2185 156944520026.09.2019 27.09.2019 Jāņa Pliekšāna 13 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2184 156944520026.09.2019 Cīruļu 76 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2183 156944520026.09.2019 Raiņa 79 dz.48 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi