Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2959 160746480009.12.2020 10.12.2020 Jomas _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2958 160746480009.12.2020 10.12.2020 Dubultu _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2957 160746480009.12.2020 17.12.2020 Mellužu 86 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2956 160746480009.12.2020 Mūzikas 14 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2955 160746480009.12.2020 09.12.2020 Mūzikas 14 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2954 160746480009.12.2020 09.12.2020 Juglas 2 k-1-4 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2953 160746480009.12.2020 Dzintaru 21-8,9 Daudzfunkcionāla ēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2952 160746480009.12.2020 21.12.2020 Raiņa 83 - 52 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2951 160746480009.12.2020 21.12.2020 Lielais 25 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2950 160746480009.12.2020 21.12.2020 Lēdurgas 18 Transportlīdzekļu novietne - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2949 160746480009.12.2020 21.12.2020 Garkalnes 1 Nedzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2948 160746480009.12.2020 18.12.2020 Dzintaru 21 - 8,9 Viesu izmitināšanas objekts - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2947 160746480009.12.2020 21.12.2020 Nomales 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2946 160746480009.12.2020 Bulduru 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izskatīts
14-11/2945 160746480009.12.2020 Mežsargu 38 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/2944 160746480009.12.2020 Mežsargu _Autoceļi un ielas - Saskaņot izmaiņas
14-11/2943 160703280004.12.2020 10.12.2020 Zvanu 1 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2942 160703280004.12.2020 10.12.2020 Vidus 38 Izglītības pakalpojumu objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/2941 160703280004.12.2020 10.12.2020 Vidus 36 k-1 Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/2940 160703280004.12.2020 09.12.2020 Sūnu 7B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas