Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2805 157679280020.12.2019 Ātrā 8, dz.3 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2804 157679280020.12.2019 23.12.2019 Tūristu 18A Ražošanas objekts - Izsniegt
14-11/2803 157679280020.12.2019 27.12.2019 Sloka 7122 Transportlīdzekļu novietne - Izsniegt
14-11/2802 157679280020.12.2019 Kalsnavas 2 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2801 157679280020.12.2019 30.12.2019 Zemeņu 29A Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2800 157679280020.12.2019 30.12.2019 Tirgus 13 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2799 157653360017.12.2019 19.12.2019 Tērvetes 2B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2798 157653360017.12.2019 23.12.2019 Tīklu 1A Nedzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2797 157653360017.12.2019 06.01.2020 Rīgas 4 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2796 157653360017.12.2019 Lauku 16 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2795 157653360017.12.2019 Dārzu 59 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/2794 157653360017.12.2019 Cidoniju 4 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2793 157653360017.12.2019 30.12.2019 Ceriņu 42 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2792 157653360017.12.2019 19.12.2019 Bišu 3A Drošības dienesti - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2791 157653360017.12.2019 20.12.2019 Peldu 2 Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/2790 157653360017.12.2019 20.12.2019 Gāršas 1B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2789 157653360017.12.2019 23.12.2019 Dzintaru 44 Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/2788 157653360017.12.2019 20.12.2019 Cīruļu 61 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2787 157653360017.12.2019 Turaidas 26 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2786 157653360017.12.2019 Oškalna 3 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu