Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2872 160677360001.12.2020 Tukuma 32 k-1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2871 160677360001.12.2020 Tērvetes 12 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2870 160677360001.12.2020 Stūrmaņu 8 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2869 160677360001.12.2020 Priedaine _Reklāmas un informācijas stendi, norāžu stabi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2868 160677360001.12.2020 Olgas 22A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2867 160677360001.12.2020 Nākotnes 6 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2866 160677360001.12.2020 Lienes 17 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2865 160677360001.12.2020 Lienes 17 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2864 160677360001.12.2020 Jēkabpils 20A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2863 160677360001.12.2020 Jāņa Sudrabkalna 1A _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2862 160677360001.12.2020 Tālivalža 17A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izskatīts
14-11/2861 160677360001.12.2020 24.07.2015 Promenādes 17 Dzīvojamo māju palīgēka - nav definējams
14-11/2860 160677360001.12.2020 Mirdzas 27A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Izskatīts
14-11/2859 160677360001.12.2020 Ventas 6 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2858 160677360001.12.2020 Kalnu 25 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2857 160677360001.12.2020 Pūces 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/2856 160677360001.12.2020 Noliktavas 3A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2855 160677360001.12.2020 Emīla Dārziņa 15 Nedzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2854 160677360001.12.2020 Vilhelma Purvīša 33 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2853 160677360001.12.2020 Nīcas 2A Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību