Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1110 159044040026.05.2020 Tirgoņu Dubultu virzienā _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1109 159044040026.05.2020 27.05.2020 Līgatnes _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1108 159044040026.05.2020 27.05.2020 Tirgoņu Dubultu virzienā _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1107 159044040026.05.2020 Lībiešu 18, Talsu 31 Sporta un atpūtas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1106 159044040026.05.2020 Muižas 26-7 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1105 159044040026.05.2020 Dzintaru 28-57 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1104 159044040026.05.2020 27.05.2020 Dzintaru 48 k-1-14 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1103 159044040026.05.2020 27.05.2020 Lībiešu 15-7 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1102 159044040026.05.2020 Valtera 49A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Akceptēt
14-11/1101 159044040026.05.2020 Rubeņu 17A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Akceptēt
14-11/1100 159044040026.05.2020 27.05.2020 Slokas 6 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1099 159044040026.05.2020 Skolas 45B Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1098 159044040026.05.2020 Skolas 29 - 69 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1097 159044040026.05.2020 Lašu 1 - 24 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1096 159044040026.05.2020 Bulduru 15 - 1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1095 159009480022.05.2020 28.05.2020 Zalkšu 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1094 159009480022.05.2020 27.05.2020 Vasaras 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1093 159009480022.05.2020 22.05.2020 Vanagu 7A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1092 159009480022.05.2020 Rotas 21 Viesu izmitināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu
14-11/1091 159009480022.05.2020 27.05.2020 Rīgas 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi