Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/303 158137200011.02.2020 Kleistes 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/302 158137200011.02.2020 Kleistes 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/301 158137200011.02.2020 Kleistes 8 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/300 158137200011.02.2020 Meža 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/299 158137200011.02.2020 14.02.2020 Mežsargu 39/41 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/298 158137200011.02.2020 Valkas, Kuteru _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/297 158137200011.02.2020 Medņu _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/296 158137200011.02.2020 Smilšu 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/295 158137200011.02.2020 Nometņu 7-43 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/294 158137200011.02.2020 Dzintaru 48-22 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/293 158137200011.02.2020 Dzintaru 48 K-1-27 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/292 158137200011.02.2020 Dzintaru 48 K1 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/291 158137200011.02.2020 21.02.2020 Vienības 16 - 8 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/290 158137200011.02.2020 20.02.2020 Jaunā 17 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/289 158137200011.02.2020 Dārzu 55A _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/288 158137200011.02.2020 Noliktavas 1101 Cits (skat.nosaukumu) - Akceptēt
14-11/287 158102640007.02.2020 11.02.2020 Daugavas 15 k-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/286 158102640007.02.2020 11.02.2020 Dārzu 56 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/285 158102640007.02.2020 12.02.2020 Bulduru 107 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/284 158102640007.02.2020 Zalkšu 7 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu