Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/349 136182960026.02.2013 Amatas 0106 Apstiprināt
14-11/380 136208880001.03.2013 Vidus 40 Akceptēt
14-11/379 136208880001.03.2013 Piestātnes 7 Akceptēt
14-11/378 136208880001.03.2013 Pilsoņu 26 Akceptēt
14-11/377 136208880001.03.2013 Meža 18 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/376 136208880001.03.2013 Kāpu 97 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/375 136208880001.03.2013 Kauguri 2502 (Skolas iela 31b) Apstiprināt
14-11/374 136208880001.03.2013 Sēravotu 5 Apstiprināt
14-11/373 136208880001.03.2013 Slokas 64 Apstiprināt
14-11/372 136208880001.03.2013 Slokas 58 Apstiprināt
14-11/371 136208880001.03.2013 Cēsu 6809 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/370 136208880001.03.2013 Valtera 0034 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/369 136208880001.03.2013 Ikšķiles 364 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/368 136208880001.03.2013 Ātrā 10 Apstiprināt
14-11/367 136208880001.03.2013 Raiņa 76 Apstiprināt
14-11/366 136208880001.03.2013 Dārzu 15 Apstiprināt
14-11/365 136208880001.03.2013 Lienes 5 Apstiprināt
14-11/364 136208880001.03.2013 Vasaras 52/54 Apstiprināt
14-11/363 136208880001.03.2013 Piekrastes 44 Apstiprināt
14-11/362 136208880001.03.2013 Mellužu 6 Apstiprināt